Кръгово вибрационна машина WE6 , Кръгово вибрационна машина WE10 , Кръгово вибрационна машина W8 , Кръгово вибрационна машина W15 , Кръгово вибрационна машина W50 , Кръгово вибрационна машина W100 , EVP-RA Кръгово вибрационна машина за обработване на повърхности с нарастващ канал , EVP-A Кръгово вибрационна машина за обработване на повърхности с плоска дънна купа , EVP-RA Кръгово вибрационна машина за обработване на повърхности без разделение , EVK Кръгово вибрационна машина за сушене.