VDI държачи

VDI държачи

VDI държачи

BISON-BIAL предлага повече от 20 различни вида държачи, предназначени за използване в ЦПУ центри, като всеки от тях преминава през обстойна проверка и когато отговарят на стандарта за качество на BISON може да носи името BISON.