Хидростатичнo сервоуправлениe и приспособления

 

ХИДРОСТАТИЧНО СЕРВОУПРАВЛЕНИЕ XY.../1

Хидростатичнo сервоуправлениe и приспособления

Хидростатичнo сервоуправлениe и приспособленияХидростатичнo сервоуправлениe и приспособления

Допълнителна информация

Спецификации:

 

Хидростатичнo сервоуправлениe и приспособленияХидростатичнo сервоуправлениe XY.../1.PDF

 

ХИДРОСТАТИЧНО СЕРВОУПРАВЛЕНИЕ HKU.../3,4,7

 

Хидростатичнo сервоуправлениe и приспособленияХидростатичнo сервоуправлениe и приспособленияХидростатичнo сервоуправлениe и приспособления

 

 

Допълнителна информация

Спецификации:

 

Хидростатичнo сервоуправлениe и приспособленияХидростатичнo сервоуправлениe HKU.../3, 4.PDF

Хидростатичнo сервоуправлениe и приспособленияХидростатичнo сервоуправлениe HKU.../7.PDF

 

ХИДРОСТАТИЧНО СЕРВОУПРАВЛЕНИЕ HKU.../4PB

 

Хидростатичнo сервоуправлениe и приспособленияХидростатичнo сервоуправлениe и приспособления

 

 

Допълнителна информация

Спецификации:

 

Хидростатичнo сервоуправлениe и приспособленияХидростатичнo сервоуправлениe HKU.../4PB.PDF

 

ХИДРОСТАТИЧНО СЕРВОУПРАВЛЕНИЕ HKUS.../3,4,8

 

Хидростатичнo сервоуправлениe и приспособленияХидростатичнo сервоуправлениe и приспособленияХидростатичнo сервоуправлениe и приспособленияХидростатичнo сервоуправлениe и приспособления

 

 

Допълнителна информация

Спецификации:

 

Хидростатичнo сервоуправлениe и приспособленияХидростатичнo сервоуправлениe HKUS.../3/4/8.PDF

 

ХИДРОСТАТИЧНО СЕРВОУПРАВЛЕНИЕ HKUS.../5RDT

 

Хидростатичнo сервоуправлениe и приспособленияХидростатичнo сервоуправлениe и приспособления

 

 

Допълнителна информация

Спецификации:

 

Хидростатичнo сервоуправлениe и приспособленияХидростатичнo сервоуправлениe HKUS.../5RDT.PDF

ХИДРОСТАТИЧНО СЕРВОУПРАВЛЕНИЕ BKH

 

Хидростатичнo сервоуправлениe и приспособления

Хидростатичнo сервоуправлениe и приспособленияХидростатичнo сервоуправлениe и приспособленияХидростатичнo сервоуправлениe и приспособленияХидростатичнo сервоуправлениe и приспособления

 

 

Допълнителна информация

Спецификации:

 

 

 

 

ХИДРОСТАТИЧНО СЕРВОУПРАВЛЕНИЕ PR

 

Хидростатичнo сервоуправлениe и приспособленияХидростатичнo сервоуправлениe и приспособленияХидростатичнo сервоуправлениe и приспособленияХидростатичнo сервоуправлениe и приспособления

 

 

Допълнителна информация

Спецификации:

 

 

ХИДРОСТАТИЧНИ СЕРВОУПРАВЛЕНИЯ KK(F), KKM

Хидростатичнo сервоуправлениe и приспособления

 

Допустимите натоварвания на кормилните колони са както следва:

  • Макс. въртящ момент, приложен към волана - 24 daNm [2124 lb-in]
  • Макс. огъващ момент - - 20 daNm [1770 lb-in]
  • Макс. аксиално натоварване - 100 daN [225 lbs]

 

Допълнителна информация

Спецификации:

 

** Дължината L зависи от конструкцията на превозното средство. За повече информация относно други дължини и версии на вала, моля, вижте M + S Hydraulic..

Хидростатичнo сервоуправлениe и приспособленияХидростатични сервоуправления и приспособления.PDF