Хидроразпределител

 

Хидроразпределител P35

Hidrorazpredelitel

Технически параметри:
Температура на околната среда: -40 C ...+60 C
Хидравлично масло – минерално / хидравлично
Вискозитет: 12 ...800 mm2/s/с
Температура на флуида: -15C...+80C
Филтрация: 10 to NAS 1638
Максимално работно налягане, P=250; T=50 bar:A , B = 300 bar
Номинален дебит: 35 l/min
Вътрешни загуби:5 cm3/min at 100 bar, 46 cSt

 

PDF logoХидроразпределител Р35

 

 

Описание: Ръчен или механично управляваният хидравличен разпределител Р35 е предназначен за разпределение и управление на работния поток между помпата и изпълнителните механизми (цилиндър, хидромотор и др.). Има вграден предпазен клапан.

Конструкция: Р35 е моноблочен разпределител. Тялото му е изработено от чугун EN-GJL300. Плунжерите са изработени от карбонова стомана с твърдо хромирано покритие.

Монтаж:Mонтажът е с два болта M8.

Hidrorazpredelitel

 

Хидроразпределител P38

Технически параметри:
Температура на околната среда: -40 C ...+60 C
Хидравлично масло – минерално / хидравлично
Вискозитет: 12 ...800 mm2/s/с
Температура на флуида: -15C...+80C
Филтрация: 10 to NAS 1638
Максимално работно налягане, P=250; T=50 bar:A , B = 300 bar
Номинален дебит: 35 l/min

Вътрешни загуби:5 cm3/min at 100 bar, 46 cSt

 

PDF logoХидроразпределител Р38

 

Описание: Това е същият разпределител като Р35, но входът Р и изходът Т са ит същата страна където са отворите А и В. Ръчен или механично управляваният хидравличен разпределител Р35 е предназначен за разпределение и управление на работния поток между помпата и изпълнителните механизми (цилиндър, хидромотор и др.). Има вграден предпазен клапан.

Конструкция: Р38 е моноблочен разпределител. Тялото му е изработено от чугун EN-GJL300. Плунжерите са изработени от карбонова стомана с твърдо хромирано покритие.

Монтаж:Mонтажът е с два болта M8.

 

Хидроразпределител P40

Hidrorazpredelitel

Технически параметри:
Температура на околната среда: -40 C ...+60 C
Хидравлично масло – минерално / хидравлично
Вискозитет: 12 ...800 mm2/s/с
Температура на флуида: -15C...+80C
Филтрация: 10 to NAS 1638
Максимално работно налягане, P=250; T=50 bar:A , B = 300 bar
Вътрешни загуби :15cm3/min at 120bar
Номинален дебит:40 l/min
Ход на плунжера:6 mm
Сила на действие:< 200 N
Брой секции (плунжери):от 1 до 7

 

PDF logoХидроразпределител Р40

 

Описание: Ръчен или механично управляваният хидравличен разпределител Р40 е предназначен за разпределение и управление на работния поток между помпата и изпълнителните механизми (цилиндър, хидромотор и др.). Има вграден предпазен клапан. Предлагат се в изпълнение от 1 до 7 плунжера.

Конструкция: Р40 е моноблочен разпределител. Тялото му е изработено от чугун EN-GJL300. Плунжерите са изработени от карбонова стомана с твърдо хромирано покритие.

Монтаж:Mонтажът е с два болта M8.

 

ДЖОЙСТИК – P40, P80

Hidrorazpredelitel

Предназначен за хидроразпределители P40 и Р80

Описание: Това управление дава възможност да работите едновременно с два плунжера с движение "+". Има четири стандартни версии. В последно време използването на джойстици намира приложение в много индустриии и производства, като например: кранове, линии, горска техника, камиони и багери. Всъщност използването на такива джойстици е толкова голямо, че е заменило традиционните ръкохватки за управление в почти всички съвременни хидравлични системи за управление.

 

 

 

 

 

Разпределител P80

HidrorazpredelitelТехнические характеристики:

Технически параметри:
Температура на околната среда: -40 C ...+60 C
Хидравлично масло – минерално / хидравлично
Вискозитет: 12 ...800 mm2/s/с
Температура на флуида: -15C...+80C
Филтрация: 10 to NAS 1638
Максимално работно налягане, P=250; T=50 bar:A , B = 300 bar
Вътрешни загуби :18cm3/min at 120bar
Номинален дебит:80 l/min
Ход на плунжера:+/- 7 mm
Сила на действие:< 200 N
Брой секции (плунжери):от 1 до 6

 

PDF logoХидроразпределител Р80

 

Описание: Ръчен или механично управляваният хидравличен разпределител Р80 е предназначен за разпределение и управление на работния поток между помпата и изпълнителните механизми (цилиндър, хидромотор и др.). Има вграден предпазен клапан. Предлагат се в изпълнение от 1 до 6 плунжера.

Конструкция: Р80 е моноблочен разпределител. Тялото му е изработено от чугун EN-GJL300. Плунжерите са изработени от карбонова стомана с твърдо хромирано покритие.

Монтаж:Mонтажът е с два болта M8.

 

Разпределител P120

Hidrorazpredelitel

Технически параметри:
Температура на околната среда: -40 C ...+60 C
Хидравлично масло – минерално / хидравлично
Вискозитет: 12 ...800 mm2/s/с
Температура на флуида: -15C...+80C
Филтрация: 10 to NAS 1638
Максимално работно налягане, P=250; T=50 bar:A , B = 300 bar
Вътрешни загуби :30cm3/min at 120bar
Номинален дебит:120 l/min
Ход на плунжера:10 mm,L12+/-10/6
Сила на действие:< 300 N
Брой секции (плунжери):от 1 до 4

 

PDF logoХидроразпределител Р120

 

Описание: Ръчен или механично управляваният хидравличен разпределител Р120 е предназначен за разпределение и управление на работния поток между помпата и изпълнителните механизми (цилиндър, хидромотор и др.). Има вграден предпазен клапан. Предлагат се в изпълнение от 1 до 6 плунжера.

Конструкция: Р120 е моноблочен разпределител. Тялото му е изработено от чугун EN-GJL300. Плунжерите са изработени от карбонова стомана с твърдо хромирано покритие.

Монтаж:Mонтажът е с три болта M10.

 

Разпределител 3PF40 с Контрол на работния поток

HidrorazpredelitelТехнические характеристики:

Технически параметри:
Температура на околната среда: -40 C ...+60 C
Хидравлично масло – минерално / хидравлично
Вискозитет: 12 ...800 mm2/s/с
Температура на флуида: -15C...+80C
Филтрация: 10 to NAS 1638
Максимално работно налягане, P=250; T=50 bar:A , B = 300 bar
Вътрешни загуби :15cm3/min at 120bar
Номинален дебит:2-25 l/min
Ход на плунжера:+/- 6 mm
Сила на действие:< 200 N

 

PDF logoХидроразпределител 3PF40

 

Описание: Ръчен или механично управляван хидравличен разпределител 03PF40 е предназначен за разпределение и управление на работния поток между генератора (помпата) и изпълнителните механизми (цилиндър, хидромотор и др.). Има паралелно действие. Настройването на дебита е възможно за първата секция, а останалият дебит се използва от следващите секции

Конструкция: 03PF40 е моноблочен разпределител. Тялото му е изработено от чугун EN-GJL300. Плунжерите са изработени от карбонова стомана с твърдо хромирано покритие.

Монтаж:Mонтажът е с два болта M10.

 

Разпределител P81 с автоматично изключване

Hidrorazpredelitel

Технически параметри:
Температура на околната среда: -40 C ...+60 C
Хидравлично масло – минерално / хидравлично
Вискозитет: 12 ...800 mm2/s/с
Температура на флуида: -15C...+80C
Филтрация: 10 to NAS 1638
Максимално работно налягане, P=250; T=50 bar:A , B = 300 bar
Вътрешни загуби :20cm3/min at 120bar
Номинален дебит:80 l/min
Ход на плунжера:+/- 7.9 mm
Сила на действие:< 220 N

 

PDF logoХидроразпределител P81

 

Описание:Хидравличен разпределител Р81 е предназначен за включване и изключване на работния поток между генератора (помпата) и изпълнителните механизми (цилиндър, хидромотор и др.). Има възможност за настройка от 70 до 140 bar за автоматично изключване.

Конструкция: Р81 е моноблочен разпределител. Тялото му е изработено от чугун EN-GJL300. Плунжерите са изработени от карбонова стомана с твърдо хромирано покритие

Монтаж:Mонтажът е с три болта M10.

 

Разпределител S290

HidrorazpredelitelТехнические характеристики:

Технически параметри:
Моноблок от висококачествен чугун
Паралелно свързване с отворен или затворен център
Паралелно свързване с отворен или затворен център
Вграден предпазен клапан
Температура на околната среда: -40 C ...+60 C
Хидравлично масло – минерално / хидравлично
Вискозитет: 12 ...800 mm2/s/с
Температура на флуида: -15C...+80C
Филтрация: 10 to NAS 1638
Максимално работно налягане, P=250; T=50 bar:A , B = 320 bar
Вътрешни загуби :30cm3/min at 120bar
Номинален дебит:110 l/min
Ход на плунжера:10 mm,L12+/-10/6
Сила на действие:< 300 N
Брой секции (плунжери):От 1 до 6/без 5

 

PDF logoХидроразпределител S-290

 

Описание:Моноблочен разпределител S290 се предлага с от 1 до 6 секции. Тялото му е отлято от чугунена сплав със съдържание на хром. Стандартно е изпълнен с два вградени обратни клапана.

Конструкция: S290 e с паралелно свързване. Плунжерите са изработени от карбонова стомана с твърдо хромирано покритие.

 

Разпределител RRV – 3-пътен разпределител

Hidrorazpredelitel

Технически параметри:
Температура на околната среда: -15 C ...+50 C
Хидравлично масло – минерално / хидравлично
Вискозитет: 15 ...380 mm2/s/с
Температура на флуида: -30C...+80C
Максимално работно налягане:250 bar
Номинален дебит:80 l/min

 

PDF logoХидроразпределител RRV – 3-пътен разпределител

 

Описание:Разпределител RRV 3/2 или 3/3 е проектиран да управлява поток с дебит до 120 л/мин, при максимално налягане 250 bar

Конструкция: Разпределителят може да бъде изпълнен с различни плунжери за осигуряване на 3/2 и 3/3 функции. RRV се управлява механично.

Монтаж:Моделът може да бъде обурудван с пневматично или хидравлично управление

 

Разпределител P81 Rs

Технически параметри:
Температура на околната среда: -15 C ...+50 C
Хидравлично масло – минерално / хидравлично
Вътрешни загуби (A,B-T):20 cm3/min at 120 bar
Вискозитет: 12 ...400 mm2/s/с
Температура на флуида: -20C...+80C
Максимално работно налягане,P=250; T=10 bar:A , B = 300 bar
Номинален дебит:16 l/min
Ход на плунжера:8.5/10.5 mm
Сила на действие:<220 N