Рамови автоматични лентоотрезни машини

Pegas 230x280 A-CNC; Pegas 300x320 A-CNC; Pegas 360x500 A-CNC

Всички работни движения, вдигане на рамото, освобождаване, затягане и подаване на материала към рамото се извършва автоматично посредством хидравличен агрегат и хидравлични цилиндри. Подаване на рамото за рязане се извършва с двойно действащ хидравличен цилиндър. Регулира се скоростта лентата и силата рязане посредством хидравличен дросел. Броят и дължината на детайлите се задава в контролния панел.

Възможно е да се избере автоматичен или полуавтоматичен режим, при който всички движения се контролират независимо. Има възможност за рязане под ъгъл посредством завъртане на рамото на дясно (R), на ляво (L) и дясно и ляво (RL)