Рамови (конзолни) полуавтоматични машини

Pegas 230x280 SHI-LR; Pegas 300x320 SHI-LR; Pegas 360x500 SHI-LR; Pegas 460x600 SHI-LR