МЕТАЛООБРАБОТВАЩИ МАШИНИ

Металообработващи машини от Фирма Лена Агромашини ЕООД предлага металорежещи машини –  стругове, щос машини и универсални фрези.

Широката гама от металообработващи машини включва: универсални стругове, инверторни стругове,тръбонарезни стругове, вертикална дълбочина щос машини, универсални полуавтоматични инструментални фрезови машини, универсално вертикални фрезови машини, вертикално фрезови машини, универсалнo фрезови машини, комплектация за фрезови машини и др.