ХИДРАВЛИЧНИ ПОМПИ

Хидравличните помпи могат да бъдат – хидравлични зъбни помпи и хидравлични бутални помпи (хидравлични аксиално-буталните помпи, хидравлични радиално-бутални помпи), лопаткови помпи, пластинкови помпи, пластинчати помпи.

Зъбните помпи и буталните помпи са използват за трансформиране на механична енергия в енергия на работен флуид – налягане и дебит. Хидро помпите могат да се задвижват (Хидравлична помпа може да се задвижи) директно или посредством допълнителна предавка (зъбна, верижна, ремъчна). В двата случая не трябва да се допускат аксиално или радиално натоварване на вала на помпата. Зъбните хидравлични помпи се изпълняват се с работен обем основно от 0,25 до 140 куб.см и осигуряват налягане до 250 bar.

Хидравличните буталните помпи са с работен обем 30-50 куб.см, но осигуряват налягане до 350 bar и дебит до 130 л/мин. Възможни са различни изпълнения за механично и хидравлично присъединяване. Предлагаме помпи (зъбни хидропомпи) Капрони (Caproni), Индустриалтехник (Industrialtechnik), както и бутални помпи М+С Хидравлик (M+S Hydraulic) Хидравличните помпи имат широко приложение – Помпи за Трактори, Помпи за Селскостопанска техника, Помпи за Горска промишленост, Помпи за Електрокари, Помпи за Мотокари, Помпи за промишлено оборудване, машиностроене, тежка индустрия, Помпи за пътностроителна техника. Предлагаме хидро помпи (помпи хидравлични) група 00, хидро помпи група 10, хидропомпи група 20, хидропомпи група 30, Хидравлични помпи група 1, Хидравлични помпи група 2, Хидравлични зъбни помпи група 3, Хидравлични зъбни помпи група 4, Хидравлични помпи група 5, сдвоени помпи, строени помпи, тандем помпи, специални помпи, хидропомпи с клапани.