Хидравлични Зъбни Помпи

Зъбна помпа се изпълнява с работен обем основно от 0,25 до 140 куб.см и осигуряват налягане до 250 bar. Възможни са различни изпълнения за механично и хидравлично присъединяване.

Предлагаме зъбни помпи Капрони (Caproni), Индустриалтехник (Industrialtechnik). Хидравличните помпи имат широко приложение – Помпи за Трактори, Помпи за Селскостопанска техника, Помпи за Горска промишленост, Помпи за Електрокари, Помпи за Мотокари, Помпи за промишлено оборудване, машиностроене, тежка индустрия, Помпи за пътностроителна техника. Предлагаме помпи хидравлични група 00, хидро помпи група 10, хидропомпи група 20, хидропомпи група 30, Хидравлични помпи група 1, Хидравлични помпи група 2, Хидравлични зъбни помпи група 3, Хидравлични зъбни помпи група 4, Хидравлични помпи група 5, сдвоени помпи, строени помпи, тандем помпи, специални помпи, хидропомпи с клапани.

По-популярни типове зъбни помпи са: 20А(С)...Х006, 20А(С)...Х007, 20А(С)...Х016, 20А(С)...Х022, 10А(С)...Х001, 10А(С)...Х026, 10А(С)...Х017, 30А(С)...X002, 30А(С)...X013, 30А(С)...X068, 30А(С)...X146, 30А(С)...X160, 30А(С)...X169, 30А(С)...X190, 30А(С)...X197

НШ10..., НШ32..., НШ50..., НШ100, А72Х, С72Х, А94Х, С94Х, С43ХТ, А280ХТМ, А165Х, С165Х, А54Х, С54Х, А10Х8N, С10Х8N
 

Хидравлична зъбна помпа и мотори
Хидравлична зъбна помпа и мотори

Зъбни помпи с клапани, Сд...