Хидравлични електромагнитни разпределители CETOP, Хидравлични плочи и хидравлични панели

Хидравлични разпределители CETOP с електромагнитно управление, за панелен монтаж, хидравлични плочи и хидравлични панели.

Хидрoразпределители с електромагнитно управление CETOP3 (NG6) и CETOP5 (NG10) се използват за пускане, спиране и насочване на потока. Електромагнитните разпределители са с максимален дебит 80 л/мин - CETOP3 (NG6) и 120 л/мин - CETOP5 (NG10). Оперативно налягане – 315 bar.

Управлението на панелните хидравлични разпределители се извършва чрез електромагнити 12V DC, 24V DC, 110V AC, 220V AC