Image Alternative text

BULMACH НА ITM MACHTOOL, ПОЗНАН 9 -12 ЮНИ 2015.

Обхватът на изложбата е в сферата на инструменталните машини за обработка на метали и инструменти, машини за студена обработка, лабораторни измервания, индустриални роботи и други специфични машини и устройства за промишлеността.