ПОСТОЯННОТОКОВИ СЕРВОДВИГАТЕЛИ СЕРИЯ DMT

ПОСТОЯННОТОКОВИ СЕРВОДВИГАТЕЛИ СЕРИЯ DMT

ПОСТОЯННОТОКОВИ СЕРВОДВИГАТЕЛИ СЕРИЯ DMT

ПОСТОЯННОТОКОВИ СЕРВОДВИГАТЕЛИ СЕРИЯ DMT

Електродвигателите се възбуждат от постоянни магнити. Конструкцията е реализирана с полюсни концентратори и магнитната система поддържа високата способност за натоварване в работните и преходни режими, поради това 47Nm се получава без допълнително обдухване.

По всички параметри и присъединителни размери серии DMT напълно съответства на електродвигатели серии МТ.
Степен на защита – IP44, клас на изолацията – F.
Всички електродвигатели имат: вграден на вала постояннотоков тахогенератор и вграден датчик за топлинна защита.

Възможни са изработки по поръчка:

С – с вградена електромагнитна спирачка,
Р – с вграден безконтактен резолвер от типа РБ-2 (двуполюсен) или РБ – 10 (десетполюсен) и мултипликатор 1:2:5 или 1:5 
К – с фотоимпулсен датчик с 2000 или 2500 имп./об.

ТЕХНИЧЕСКИ ДАННИ
Тип на двигателя D 2MTA D 3MTA D 4MTA D 4MTB D 5MT
Продължителен въртящ момент Nm 13 21 23 30 47
Максимален момент Nm 65 78 82 116 172
Максимална скорост min-1 1500 1500 1500 1500 1500
Инерционен момент kg.m2 0.025 0,030 0,032 0,038 0,0426
Максимално напрежение V 100 140 170 190 190
Продължителен ток A 26 26 22 26 40
Маса kg 34 43 52 64 78