Резервоари за ръчни бутални помпи

 

Технически параметри PRISMATIC
Заварена със запушалка и тапа, дебелина 2 мм, черно боядисана, отвор M18x1.5  
Призматичен за двойно действащи ръчни помпи PRB  
RP1 - 1 L - 100x170x120 - draw N 413  
RP2 - 2 L - 100x170x170 - draw N 413-01  
RP3 - 3 L - 100x170x220 -draw N 413-02  
RP5 - 5L - 175x175x200 - draw N 417  
RP7 - 7 L - 175x175x290 - draw N 417-01  
RP10 -10L - 175x175x380 - draw N 417-02  
Резервоари за ръчни бутални помпи

 

 

Технически параметри CYLINDRICAL
Заварена от две полуформи, със запушалка и тапа, дебелина 2 мм, черно боядисана, отвор M18x1.5  
2L - R2/3 or R2/6 - dw N (502-01) / 502  
3L - R3/3 or R3/6 - dw N (416-01) / 416  
5L - R5/3 or R5/6 - dw N (418-01) / 418  
7L - R7/3 or R7/6 - dw N (500-01) / 500  
Заварено от две полуформи, със запушалка и тапа, дебелина 0,8 мм, боядисана в черно  
3L - R3/3c or R3/6c - dw N (416-02) / (416-03)  
Дълбоко изтеглен монолит, без запушалка и запушалка, дебелина 0,8 мм, боядисан в черно, без дупка  
3 L - R3/3c or R3/6c - dw N (533-01)/(533-02)  
4 L - R4/3c or R4/6c - dw N (533)/(533-03)  
Резервоари за ръчни бутални помпи