Тръбен струг с ЦПУ LTC10T.14, LTC10T.12 Тръбен струг с ЦПУ LTC10T.14, LTC10T.12 Тръбен струг с ЦПУ LTC10T.14, LTC10T.12 Тръбен струг с ЦПУ LTC10T.14, LTC10T.12

Тръбен струг с ЦПУ LTC10T.14, LTC10T.12

ТРЪБЕН СТРУГ С ЦПУ LTC10T.14, LTC10T.12

ТРЪБЕН СТРУГ С ЦПУ LTC10T.14, LTC10T.12

 

Тръбните стругове с ЦПУ са модерни металорежещи машини, богати на технолигични възможности. Подходящи са за обработка на детайли с повърхнини от най-висока сложност, където изискванията за точност на размерите не търпят никакви отклонения. Намират приложение в условията на най-различни серийни производства в областта на машиностроенето, автомобилостроенето и много други разбира се.

Ние предлагаме две линии машини с ЦПУ: LT и LCC.

Цифровите машини от линията LCC могат да се изпълнят с опция за обработка по ос С и задвижване чрез револверна глава. Управлението им е безстепенно, докато при машините от LT линията е налична скоростна кутия с 3 или 4 поддиапазона, като превключването между диапазоните се извършва ръчно.

За управлението на главния двигател обикновено се използват по-опростени системи. Всички съвременни системи за управление разполагат с вградени допълнителни функции за изпълнение на опростени цикли, поради която причина тези машини биват наречени циклови. Цикловите стругове също както всички цифрови машини се характеризират с голяма точност на обработката и висока производителност. Конструирани са така, че обслужването им да бъде лесно и удобно – обработката и циклите им се задават лесно, без да се изискват сериозни познания в областта на цифровото програмиране.

Изпълненяват се изцяло в съответствие с изискванията на клиента относно системите на управление и необходимата окомплектовка. За управлението клиента може да избира сред последните версии на ситемите на Fanuc, Siemens, Fagor или Heidenhein.