Постояннотокови Двигатели Серия DH 112

Постояннотокови Двигатели Серия DH 112

Постояннотокови Двигатели Серия DH 112

Постояннотокови Двигатели Серия DH 112

Серия DH са високо ефективни постояннотокови двигатели с приложение в мобилна хидравлика и транспортни средства

Тип

P

kW

U

V

N

min-1

Режим

Защита

DH 112 2.2 / 27 24XX

2,2

24

2700

S2-2min

IP 44

DH 112 2.0 / 23 24XX

2

24

2300

S2-2min

IP 44

DH 112 1,5 / 27 24XX

1,5

24

2700

S2-5min

IP 44

DH 112 2.0 / 23 12XX

2

12

2300

S2-1,5min

IP 44

DH 112 1,5 / 27 12XX

1,5

12

2700

S2-4min

IP 44

DH 112 0,8 / 27 12XX

0,8

12

2700

S2-8min

IP 44