Постояннотокови Двигатели Серия DH 125

Постояннотокови Двигатели Серия DH 125

Постояннотокови Двигатели Серия DH 125

Постояннотокови Двигатели Серия DH 125

Серия DH са високо ефективни постояннотокови двигатели с приложение в мобилна хидравлика и транспортни средства.

ТЕХНИЧЕСКИ ДАННИ
Тип P
kW
U
V
N
min -1
Режим Защита
DH 125 3.0 / 35 24XX 3 24 3500 S2-4,5min IP 44
DH 125 3.0 / 35 24XX 3 24 3500 S2-10min IP 20
DH 125 1,5 / 45 24XX 1,5 24 4500 S1 IP 20
DH 125 3.0 / 35 12XX 3 12 3500 S2-3,5min IP 44
DH 125 3.0 / 35 12XX 3 12 3500 S2-8min IP 20
DH 125 1,5 / 45 12XX 1,5 12 4500 S1 IP 20