КРЪГОВО ВИБРАЦИОННИ МАШИНИ

Кръгово вибрационни машини предлагани от Лена Агромашини ЕООД:

  • Кръгово вибрационна машина WE6 
  • Кръгово вибрационна машина WE10
  • Кръгово вибрационна машина W8
  • Кръгово вибрационна машина W15
  • Кръгово вибрационна машина W50
  • Кръгово вибрационна машина W100
  • EVP-RA Кръгово вибрационна машина за обработване на повърхности с нарастващ канал
  • EVP-A Кръгово вибрационна машина за обработване на повърхности с плоска дънна купа
  • EVP-RA Кръгово вибрационна машина за обработване на повърхности без разделение
  • EVK Кръгово вибрационна машина за сушене

Тези кръгово-вибрационни машини са предназначени за довършителна повърхностна обработка – сваляне на заосенъци , заобляне на ръбове, обезмасляване, почистване, матиране, шлифоване, окръгляване,  полиране на малки до големи по размер детайли.