ФРЕЗИ ЗА МЕТАЛ(ФРЕЗОВИ МАШИНИ)

Фрези за метал се променят и усъвършенстват постоянно, като се използват в различни области в производството. Някои фрези за метал се използват за производство на високоточни детайли, други фрезови машини за масово производство на детайли и трети за единични детайли. Ние предлагаме хоризонтални, вертикални и универсални фрези. Според начина на управление фрезите(металообработващи фрези) са със ръчно, полуавтоматично и управление с ЦПУ Всеки един вид от тези фрезови машини намира приложение в металообработката.

Предлагаме резервни части за : FU251, FU281, FU301, FU321M, FU401, FUV251, FUV281, FUV301, FUV321M, FUV361, FUV401, FV251, FV281,  FV301, FV321M, FV361, FV401, FH251, FH281, FH301, FH321M, FH361, FH401, FPU251, FPU281, FPU301, FPU321M, FPU361, FPU401, FPV251, FPV281, FPV301,  FPV321M, FPV361, FPV401*
 

Универсална фреза FUV401
Универсална фреза FUV401

Машините, модел FUV, са п...

Универсална фреза FUV321M
Универсална фреза FUV321M

Машините, модел FUV, са п...

Универсална фреза FV 401
Универсална фреза FV 401

Универсална фреза FV 401...

Универсална фреза FV 321M
Универсална фреза FV 321M

Универсална фреза FV 321M...

Универсална фреза FU 401
Универсална фреза FU 401

Машината, модел FU, е пре...

Универсална фреза FU 321M
Универсална фреза FU 321M

Машината, модел FU, е пре...

Универсална фреза FU 251M
Универсална фреза FU 251M

Машината, модел FU, е пре...

Инструментална фреза
Инструментална фреза

Инструментална фреза (пол...

Вертикална фреза  FNE 50P
Вертикална фреза FNE 50P

Универсално вертикална фр...

Вертикална фреза FNE 40P
Вертикална фреза FNE 40P

Универсално вертикална фр...

Универсална фреза  FNX 30P
Универсална фреза FNX 30P

Универсална фреза FNX 30...

Резервни части за фрези
Резервни части за фрези

Резервни части за фрези...