ФРЕЗИ ЗА МЕТАЛ(ФРЕЗОВИ МАШИНИ)

Фрези за метал се променят и усъвършенстват постоянно, като се използват в различни области в производството. Някои фрези за метал се използват за производство на високоточни детайли, други фрезови машини за масово производство на детайли и трети за единични детайли. Ние предлагаме хоризонтални, вертикални и универсални фрези. Според начина на управление фрезите(металообработващи фрези) са със ръчно, полуавтоматично и управление с ЦПУ Всеки един вид от тези фрезови машини намира приложение в металообработката.

Предлагаме резервни части за : FU251, FU281, FU301, FU321M, FU401, FUV251, FUV281, FUV301, FUV321M, FUV361, FUV401, FV251, FV281,  FV301, FV321M, FV361, FV401, FH251, FH281, FH301, FH321M, FH361, FH401, FPU251, FPU281, FPU301, FPU321M, FPU361, FPU401, FPV251, FPV281, FPV301,  FPV321M, FPV361, FPV401*
 

Инструментална фреза
Инструментална фреза

Инструментална фреза (пол...

Вертикална фреза  FNE 50P
Вертикална фреза FNE 50P

Универсално вертикална фр...

Вертикална фреза FNE 40P
Вертикална фреза FNE 40P

Универсално вертикална фр...

Универсална фреза  FNX 30P
Универсална фреза FNX 30P

Универсална фреза FNX 30...

Вертикално фрезови машини
Вертикално фрезови машини

Вертикално фрезови машини...

Универсалнo фрезови машини
Универсалнo фрезови машини

Универсалнo фрезови машин...

Резервни части за фрези
Резервни части за фрези

Резервни части за фрези...