Щос машина S200TGI

Щос машина S200TGI

Щос машина S200TGI (вертикална дълбачна машина) от Лена Агромашини ЕООД

Щос машина(вертикална дълбачна машина) S200TGI

 

Щос машина S200TGI е универсална машина, която се използва за следните операции:

  • Издълбаване на различни видове канали с различни отвори на машинни детайли
  • Обработка на зъбни колела
  • Обработка на плоски повърхности

Тези операции с дълбачна машина могат да бъдат изпълнени върху детайли с различни размери и от различни материали.
Щос машини се произвеждат под стриктен качествен контрол и отговарят на всички стандарти за безопасност.