Щос машина S315TGI

Щос машина S315TGI

Щос машина S315TGI (вертикална дълбачна машина)от Лена Агромашини ЕООД

Щос машина (вертикална дълбачна машина) S315TGI

 

Щос машина S315TGI е универсална машина, която се използва за следните операции:

  • Издълбаване на различни видове канали с различни отвори на машинни детайли
  • Обработка на зъбни колела
  • Обработка на плоски повърхности

Тези операции с дълбачна машина могат да бъдат изпълнени върху детайли с раз0-лични размери и от различни материали. Щос машини се произвеждат под стриктен качествен контрол и отговарят на всички стандарти за безопасност.